Oferta

Oferta dla ludności i przedsiębiorstw

Nasz szeroki wachlarz usług z pewnością spotka się z Waszym zainteresowaniem, a wysoce profesjonalna kadra pozwoli nam sprawnie i szybko wykonać każde powierzone zadanie.
Nasza oferta obejmuje:
  • Wycinka drzew w lasach prywatnych, parkach itp.;
  • Wycinka drzew trudnych, kolidujących z liniami napowietrznymi, budynkami lub inną infrastrukturą, gdzie wymagane jest użycie podnośnika;
  • Cięcia chirurgiczne drzew, zrębkowanie gałęzi po przeprowadzonej wycince;
  • Utrzymywanie skrajni technicznej dróg i jezdni w zakresie przycinania zieleni;
  • Kompleksowe usługi zalesieniowe, poczynając od przygotowania gleby, poprzez dostawę sadzonek, na pielęgnacji uprawy kończąc;
  • Rekultywacja terenów zdegradowanych, porośniętych samosiewami, zakrzewionych itp.;

Oferta dla ZULi i Nadleśnictw

Przedsiębiorstwo ZUPIL od 1992 roku wykonuje usługi z zakresu gospodarki leśnej. Jesteśmy firmą wielobrygadową, dobrze wyposażoną w specjalistyczny sprzęt leśny. Posiadamy odpowiednio wyszkoloną i doświadczoną załogę, nadzorowaną przez leśników ze średnim, bądź wyższym wykształceniem. 
Ten potencjał i odpowiednie zorganizowanie firmy pozwalają na wykonanie każdego zadania w krótkim czasie. Również roboty daleko wykraczające poza zakres prac leśnych nie stanowią dla nas problemu.

Oferujemy kompleksową obsługę leśnictw w zakresie:
  • Mechanicznego pozyskania i zrywki drewna;
  • Hodowli i ochrony lasu;
  • Prac szkółkarskich;
  • Melioracji i mechanicznego przygotowania gleby;

Oferta dla rolników lub posiadaczy zaniedbanych działek inwestycyjnych, ugorów itp.

Świadczymy usługi polegające na usuwaniu wszelkiego rodzaju zarośli, samosiewów na terenach prywatnych działek, w lasach itp. Nasz sprzęt pozwala na rozdrobnienie pozostałości po wycinkach, przygotować zakrzewione nieużytki porolne do zaorania czy też przygotować działkę pod dalsze inwestycje. 
Możemy także sfrezować pnie po wycince jednocześnie mieszając je z ziemią pozostawiając równą i jednolitą powierzchnię, która w oczach potencjalnego inwestora wygląda znacznie bardziej wartościowo.
Szukaj